Thời gian làm việc: 08:00 - 11:30 và 13:30 - 17:00 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu

Danh sách Trọng tài và Hòa giải

Trọng tài

Lĩnh vực hoạt động
Quốc tịch
Ngôn ngữ
STT
HỌ VÀ TÊN
CÔNG VIỆC
LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
NGÔN NGỮ
CHI TIẾT
Chủ tịch trung tâm, Trọng tài viên sáng lập, Luật sư , Thạc sĩ luật, Giám đốc công ty luật TNHH Hãng luật Bigboss Law
Hòa giải, Trọng tài
Tiếng Anh, Tiếng Việt
Phó chủ tịch trung tâm, Trọng tài viên sáng lập, Luật sư
Hòa giải, Trọng tài
Tiếng Anh, Tiếng Việt
Phó chủ tịch trung tâm, Trọng tài viên sáng lập, Luật sư
Hòa giải, Trọng tài
Tiếng Anh, Tiếng Việt
Luật sư, thạc sĩ luật
Hòa giải, Trọng tài
Tiếng Anh, Tiếng Việt
Luật sư
Hòa giải, Trọng tài
Tiếng Anh, Tiếng Việt
Giám đốc ngân hàng VIB, Thạc sỹ quản trị kinh doanh
Hòa giải, Trọng tài
Tiếng Anh, Tiếng Việt
Phóng viên báo pháp luật Việt Nam
Hòa giải, Trọng tài
Tiếng Anh, Tiếng Việt
Luật sư, Thạc sỹ luật
Hòa giải, Trọng tài
Tiếng Anh, Tiếng Việt
Trọng tài viên sáng lập, Luật sư
Hòa giải, Trọng tài
Tiếng Anh, Tiếng Việt
Trọng tài viên sáng lập, Luật sư, Thạc sĩ Luật
Hòa giải, Trọng tài
Tiếng Anh, Tiếng Việt
Luật sư
Hòa giải, Trọng tài
Tiếng Anh, Tiếng Việt
Luật sư, Thạc sĩ luật
Hòa giải, Trọng tài
Tiếng Anh, Tiếng Việt
Luật sư, Thạc sĩ luật, Nghiệp vụ Báo chí, Nghiệp vụ Sư phạm, Quản tài viên Sở tư pháp Bến Tre, Giám đốc Công ty luật sư Mến và cộng sự
Hòa giải, Trọng tài
Tiếng Anh, Tiếng Việt
Nhân viên Ngân hàng Eximbank CN Bình Dương
Hòa giải, Trọng tài
Tiếng Anh, Tiếng Việt
Chuyên viên pháp Lý, Chuyên viên pháp chế Hiệp hội nhỏ và vừa khu vực phía Nam
Hòa giải, Trọng tài
Tiếng Anh, Tiếng Việt
Luật sư tại Văn Phòng Luật Phương Gia
Hòa giải, Trọng tài
Tiếng Anh, Tiếng Việt
Luật sư, Giám đốc Công ty luật Châu Phước Thịnh
Hòa giải, Trọng tài
Tiếng Anh, Tiếng Việt
Luật sư Văn phòng luật sư Nam Bộ Luật
Hòa giải, Trọng tài
Tiếng Anh, Tiếng Việt
Luật sư, Thạc sĩ luật, Giám đốc Công ty luật Cường Minh
Hòa giải, Trọng tài
Tiếng Anh, Tiếng Việt
.
Scroll to Top

Đăng tài liệu

TIÊU ĐỀ BÀI ĐĂNG
NỘI DUNG BÀI ĐĂNG
tải tệp lên (chỉ pdf)
Maximum file size: 128 MB